Nova College
 
Nieuwsbrief 13-10-16
    Bekijk in je browser
Nova College
 
NIEUWSBRIEF DECANEN

Procedure instroom leerlingen speciaal voortgezet onderwijs
Formeel zijn vso-leerlingen alleen toelaatbaar tot de Entreeopleidingen, terwijl sommigen van hen dat geen recht doet. Voor vso-leerlingen die naar een niveau 4-opleiding willen, is staatsexamen van vmbo-t verplicht. Ook voor niveau 3 bevelen we dit aan. Indien de leerlingen geen staatsexamen hebben gedaan, wordt naar de resultaten van de IVIO-toetsen gekeken. Voor alle vso-leerlingen die een mbo-opleiding bij het Nova College willen doen, vul je een instroomformulier op onze website in.
Je meldt de leerling in zijn of haar laatste schooljaar vso met dit formulier aan bij de toelatingscommissie. De deadline voor het schooljaar 2017 - 2018 is eind november 2016. Alleen als we het instroomformulier volledig ingevuld hebben ontvangen, nemen we de aanvraag in behandeling. Je vindt het formulier, en een samenvatting van de procedure, op de website van het Nova College, onder Informatie voor decanen.

Ontwikkelingsperspectiefplan
Belangrijk onderdeel van de toelatingsprocedure is het Ontwikkelingsperspectiefplan van het vso. Graag ontvangen wij het OPP nadat het vso toestemming daarvoor heeft gevraagd aan de ouders/verzorgers van de leerling.

Op basis van het OPP vindt overleg plaats tussen het vso en de opleidingsmanager en een lid van de toelatingscommissie. Op basis van dat gesprek schat Nova College in of doorstroom naar het mbo haalbaar lijkt. Hierbij staan vier gebieden centraal: cognitief, algemene mbo-competenties (samenwerken, omgaan met regels en gedrag, reflecteren, zelfstandigheid en plannen), beroepsbeeld en beroepsvereisten. Om de vorderingen van de leerling op deze gebieden te volgen, plannen we een aantal momenten in met de leerling en de contactpersoon van de vso-school. In overleg besluiten betrokken partijen hoe de vorderingen te volgen op de vier aandachtsgebieden.

Cognitief
We beoordelen hierbij in ieder geval de IVIO-toetsen voor Nederlands en rekenen/wiskunde eventueel aangevuld met andere vakken, afhankelijk van de gewenste opleiding. Eventueel nemen wij aanvullend een capaciteitentest, mbo-test of TOA-toets af.
Het Vavo van het Nova College kan ondersteuning bieden bij het aanbieden van vakken noodzakelijk voor doorstroom. Voor het aanbod aan IVIO-toetsen zie http://www.ivio-examenbureau.nl/examenaanbod/.

Algemene mbo-competenties
Belangrijk aandachtspunt bij vso-leerlingen is de gedragscomponent. Het is van belang de vso-leerling te begeleiden bij het ontwikkelen van gewenst gedrag in de mbo- en werkomgeving (bijvoorbeeld hulpmiddelen en training waardoor student wél op tijd komt of zijn agenda kan plannen). Ook moet duidelijk worden welke ondersteuning of aanpassing nodig is als er sprake is van een beperking. Afhankelijk van de beroepscontext zullen verschillende accenten gelegd worden.

Beroepsvereisten
Ook bij de beroepsvereisten is de gedragscomponent een factor van belang. Afhankelijk van de beroepscontext zullen verschillende accenten gelegd worden.

Beroepsbeeld
We raden het vso aan de leerlingen in het eerste semester van hun laatste leerjaar een oriënterende stage te laten lopen in het gewenste beroepenveld om het beroepsbeeld helder te krijgen. De evaluatie van die stage bespreken we tijdens het vervolgoverleg halverwege het leerjaar.

Vervolgoverleg en besluitvorming
Op basis van de cognitieve resultaten, evaluatie van de stage en het beoordelen van algemene en beroepsspecifieke mbo-competenties beslist de toelatingscommissie van het Nova College of de vso-leerling toelaatbaar is tot de gewenste opleiding en welke additionele ondersteuning daarbij nodig is. De reguliere intake is dan niet meer nodig.

 
Facebook   Twitter   Youtube
ROC Nova College   |       |   023 530 20 10